OMV | informatiebord - hoek Kapellei / Liersebaan

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: gemeente Zoersel
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een digitaal informatiebord
locatie: hoek Kapellei / Liersebaan
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 5/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021090356
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.