OMV | kapvergunning - Akker 25

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hilde Balemans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één rode beuk
locatie: Akker 25
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020082301
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.