OMV | kapvergunning - Alfons Butsstraat 22

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Mark Louis Geens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van achtien berken, drie schietwilgen en één Amerikaanse vogelkers.
locatie: Alfons Butsstraat 22
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021036515
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.