OMV | kapvergunning - Antwerpsedreef 60

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marcus Franciscus Mertens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van acht dennen en vier fijnsparren
locatie: Antwerpsedreef 60
beslist op: 14/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020164369
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.