OMV | kapvergunning - Antwerpsedreef 86

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Serrien Sofie
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van drie sparren
locatie: Antwerpsedreef 86
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020038339
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.