OMV | kapvergunning - Baron de Borrekenslaan 22

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maria Andrea Sterck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van een esdoorn
locatie: Baron de Borrekenslaan 22
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020178242
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.