OMV | kapvergunning - Berkemei 106

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Herman Keysers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee canada bomen
locatie: Berkemei 106
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020128119
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.