OMV | kapvergunning - Bethaniënlei 133

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan René Bruylants
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van één spar en coniferen
locatie: Bethaniënlei 133
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020029815
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.