OMV | kapvergunning - Beukenlaan 29

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marc De Keyser
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één beuk
locatie: Beukenlaan 29
beslist op: 8/31/2020
bekendmaking loopt van: 04/09/2020 - 04/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020106004
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.