OMV | kapvergunning - Beukenlaan zn

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sven Boets
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één dode berk en één dode prunus
locatie: Beukenlaan zn
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021053802
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.