OMV | kapvergunning - Boterbloemlaan 44

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yanne Bogaerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vellen van een spar
locatie: Boterbloemlaan 44
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020050248
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.