OMV | kapvergunning - Brakenberg 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gustaaf Rummens
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van zes fijnsparren
locatie: Brakenberg 13
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020022058
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.