OMV | kapvergunning - De Blokskens 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rony Gysels
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: De Blokskens 12
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020075435
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.