OMV | kapvergunning - De Hulsten 131

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Shari Poppe
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 7 inlandse eiken
locatie: De Hulsten 131
beslist op: 11/9/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 - 19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020128881
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.