OMV | kapvergunning - De Hulsten 40

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jesica Boen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: het vellen van twee coniferen
locatie: De Hulsten 40
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020073640
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.