OMV | kapvergunning - De Hulsten 80

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ludovica Vinkx
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 2 dennen
locatie: De Hulsten 80
beslist op: 19/04/2021
bekendmaking loopt van: 21/04/2021 - 21/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021065413
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.