OMV | kapvergunning - De Knod 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gina Van der Schueren
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie dennen
locatie: De Knod 21
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020119498
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.