OMV | kapvergunning - De Knod 25

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Paul Henri De Ridder

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één Amerikaanse eik
locatie: De Knod 25
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020087215
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.