OMV | kapvergunning - De Knod 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kristof Heyselberghs
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: De Knod 36
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021061448
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.