OMV | kapvergunning - De Knod 59

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Walter Nuyts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (GP)
onderwerp: het vellen één inlandse eik en één Amerikaanse vogelkers - het afzetten van acht canadabomen
locatie: De Knod 59
beslist op: 6/8/2020
bekendmaking loopt van: 11/06/2020 - 11/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020057754
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.