OMV | kapvergunning - D'Eike 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nadine Van Sande
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één den
locatie: D'Eike 21
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021006612
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.