OMV | kapvergunning - Dennenlaan 32

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Irena Philomena Leysen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van twee loofbomen en een 8-tal dunne en dikkere dode sparren
locatie: Dennenlaan 32
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020081069
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.