OMV | kapvergunning - Dennenlaan 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Steve De Prins
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee Amerikaanse eiken
locatie: Dennenlaan 4
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021026444
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.