OMV | kapvergunning - Dennenlaan 59

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Christine Lemmens
toelichting: aanvraagje omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één els en één Amerikaanse eik
locatie: Dennenlaan 59
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020083773
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.