OMV | kapvergunning - Dennenlaan 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gaston Leopold Soulliaert
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee boswilgen
locatie: Dennenlaan 7
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020099706
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.