OMV | kapvergunning - Donker Woud 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Walter Broos

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één Amerikaanse eik
locatie: Donker Woud 1
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020097961
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.