OMV | kapvergunning - Donker Woud 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tim Bruynen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van één spar, drie Amerikaanse eiken en drie inlandse eiken
locatie: Donker Woud 11
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020078845
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.