OMV | kapvergunning - Eikenlaan 29

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Boris Kozareff
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: het vellen van één fijnspar, één Amerikaanse eik en één conifeer
locatie: Eikenlaan 29
beslist op: 6/8/2020
bekendmaking loopt van: 11/06/2020 - 11/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020071834
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.