OMV | kapvergunning - Epicialaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Charlotte Adrieaensen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van één inlandse eik
locatie: Epicialaan 21
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020028072
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.