OMV | kapvergunning - Gagelaars 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ines Huygen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van één inlandse eik, één krulwil en drie notelaars
locatie: Gagelaars 36
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020053516
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.