OMV | kapvergunning - Gagelhoflaan 50

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tine De Jongh
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: vellen van twee sparren
locatie: Gagelhoflaan 50
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020076473
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.