OMV | kapvergunning - Gestelsebaan 16

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Veerle Oudermans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie beuken
locatie: Gestelsebaan 16
beslist op: 14/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020162540
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.