OMV | kapvergunning - Goudveld 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frank Callaerts
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee berken en één fijnspar
locatie: Goudveld 1
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021050730
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.