OMV | kapvergunning - Graffendonk 95

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Josephina Dockx
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: het vellen van acht sparren
locatie: Graffendonk 95
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020075827
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.