OMV | kapvergunning - Guido Gezellelaan 40

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Olivia Houtekier
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee eiken
locatie: Guido Gezellelaan 40
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021133312
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.