OMV | kapvergunning - Halmolenweg 5

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Petra Baets
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: Halmolenweg 5
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021029112
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.