OMV | kapvergunning - Handelslei 179

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Werner Oeyen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 1 spar
locatie: Handelslei 179
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020169069
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.