OMV | kapvergunning - Handelslei 183

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marcel Laurijssen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één den
locatie: Handelslei 183
beslist op: 26/04/2021
bekendmaking loopt van: 03/05/2021 - 03/06/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021071489
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.