OMV | kapvergunning - Handelslei 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jessy Van de Vorst
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het isoleren, bezetten en schilderen van voor- en zijgevel van de woning
locatie: Handelslei 26
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021024031
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.