OMV | kapvergunning - Handelslei 302

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Inanora van Dijkstra
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één beuk
locatie: Handelslei 302
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021034733
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.