OMV | kapvergunning - Handelslei 306

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marijke Hilde Sels
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één inlandse eik.
locatie: Handelslei 306
beslist op: 26/04/2021
bekendmaking loopt van: 03/05/2021 - 03/06/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021066758
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.