OMV | kapvergunning - Heideweg 40

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Els Verhulst
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één boom
locatie: Heideweg 40
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021191203
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.