OMV | kapvergunning - Herentalsebaan 185

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sam Wouters
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van zes populieren, twee esdoorns (weigering voor treurwilg)
locatie: Herentalsebaan 185
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020000219
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.