OMV | kapvergunning - Herentalsebaan 62

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Leo Van den Langenbergh
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van negen corsica dennen.
locatie: Herentalsebaan 62
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020127258
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.