OMV | kapvergunning - Hoekstraat 25A

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nadine Wiggers
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: vellen van één pinus
locatie: Hoekstraat 25A
beslist op: 10/02/2020
bekendmaking loopt van: 13/02/2020 - 14/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020007302
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.