OMV | kapvergunning - Hofeinde 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Eric Verbelen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één beuk en één Amerikaanse eik
locatie: Hofeinde 18
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021048698
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.