OMV | kapvergunning - Hofeinde 23

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jean Houvenaeghel
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van een Amerikaanse eik
locatie: Hofeinde 23
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021108987
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.