OMV | kapvergunning - Hooidonkeinde 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maria Van den Broeck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee beuken
locatie: Hooidonkeinde 1
beslist op: 8/31/2020
bekendmaking loopt van: 04/09/2020 - 04/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020111628
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.