OMV | kapvergunning - Jacobslaan 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dirk Geerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van een rij cipressen, een notenboom en het snoeien van een zwarte notenboom, een Calpetta en drie beuken
locatie: Jacobslaan 11 
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020013610
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.