OMV | kapvergunning - Jacobslaan 110

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jordaan Justine Stoop
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van twee dennen
locatie: Jacobslaan 110
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020024209
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.